Project Development in Internet of Things

฿24,000.00฿39,000.00

Private Project Development (ม.2-6)

Qty

Project Development in Internet of Things (IOT)

การโค้ชพัฒนาโครงงานเกี่ยว Internet of Things

Internet of Things หรือ IOT หมายถึงเครือข่ายรวมของอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันและเทคโนโลยีที่อำนวยความสะดวกในการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์กับระบบคลาวด์ ตลอดจนระหว่างอุปกรณ์ด้วยกันเอง จากการเกิดขึ้นของชิปคอมพิวเตอร์ราคาไม่แพงและการสื่อสารโทรคมนาคมที่มีแบนด์วิดท์สูง จึงทำให้ตอนนี้เรามีอุปกรณ์หลายพันล้านเครื่องที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต ซึ่งหมายความว่าอุปกรณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน เช่น แปรงสีฟัน เครื่องดูดฝุ่น รถยนต์ และเครื่องจักรสามารถใช้เซ็นเซอร์เพื่อรวบรวมข้อมูลและตอบสนองต่อผู้ใช้ได้อย่างชาญฉลาด

ระบบ IoT โดยทั่วไปทำงานด้วยการรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลแบบเรียลไทม์ โดยระบบ IoT มีองค์ประกอบสามส่วน ได้แก่

อุปกรณ์อัจฉริยะ
นี่คืออุปกรณ์ต่างๆ เช่น โทรทัศน์ กล้องรักษาความปลอดภัย หรืออุปกรณ์ออกกำลังกายที่มีความสามารถในการประมวลผล ซึ่งรวบรวมข้อมูลจากสภาพแวดล้อม ข้อมูลที่ได้รับจากผู้ใช้ หรือรูปแบบการใช้งาน และสื่อสารข้อมูลดังกล่าวผ่านอินเทอร์เน็ตไปยังและจากแอปพลิเคชัน IoT

แอปพลิเคชัน IoT
แอปพลิเคชัน IoT คือชุดของบริการและซอฟต์แวร์ที่ผสานรวมข้อมูลที่ได้รับจากอุปกรณ์ IoT ต่างๆ โดยใช้เทคโนโลยีแมชชีนเลิร์นนิงหรือปัญญาประดิษฐ์ (AI) เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลนี้และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด จากนั้นจะสื่อสารการตัดสินใจเหล่านี้กลับไปยังอุปกรณ์ IoT และอุปกรณ์ IoT จะตอบสนองต่อข้อมูลที่ได้รับอย่างชาญฉลาด

ส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก
คุณสามารถจัดการอุปกรณ์ IoT หรือฟลีตอุปกรณ์ได้ผ่านส่วนติดต่อผู้ใช้แบบกราฟิก โดยตัวอย่างทั่วไป ได้แก่ แอปพลิเคชันมือถือหรือเว็บไซต์ที่สามารถใช้เพื่อลงทะเบียนและควบคุมอุปกรณ์อัจฉริยะได้

Internet of Things

ตัวอย่างของอุปกรณ์ IoT มีอะไรบ้าง
รถยนต์ที่เชื่อมต่อถึงกัน
มีหลายวิธีที่ยานพาหนะต่างๆ เช่น รถยนต์ สามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้ ซึ่งอาจเป็นการเชื่อมต่อผ่านกล้องติดรถยนต์อัจฉริยะ ระบบแสดงผลในตัวรถ หรือแม้แต่เกตเวย์ที่เชื่อมต่อถึงกันของยานพาหนะ โดยจะรวบรวมข้อมูลจากคันเร่ง เบรก มาตรวัดความเร็ว มาตรวัดระยะทาง ล้อ และถังเชื้อเพลิง เพื่อเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของผู้ขับขี่และความสมบูรณ์ของยานพาหนะ รถยนต์ที่เชื่อมต่อถึงกันมีรูปแบบการใช้งานที่หลากหลาย ได้แก่การเฝ้าติดตามกลุ่มรถยนต์ให้เช่าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงและลดต้นทุน การช่วยให้ผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมการขับขี่ของบุตรหลาน
การแจ้งเตือนให้เพื่อนและครอบครัวทราบโดยอัตโนมัติในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถชน การคาดการณ์และการยับยั้งความจำเป็นในการบำรุงรักษายานพาหนะ

บ้านที่เชื่อมต่อถึงกัน
อุปกรณ์สำหรับบ้านอัจฉริยะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของบ้านเป็นหลัก ตลอดจนถึงการปรับปรุงระบบเครือข่ายในบ้าน โดยอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เต้ารับไฟฟ้าอัจฉริยะจะตรวจสอบการใช้ไฟฟ้าและตัวควบคุมอุณหภูมิอัจฉริยะช่วยให้ควบคุมอุณหภูมิได้ดียิ่งขึ้น ระบบปลูกพืชด้วยน้ำสามารถใช้เซ็นเซอร์ IoT เพื่อจัดการสวน ในขณะที่เครื่องตรวจจับควันแบบ IoT สามารถตรวจจับควันบุหรี่ได้ นอกจากนี้ ระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ภายในบ้าน เช่น ล็อกประตู กล้องรักษาความปลอดภัย และเครื่องตรวจจับน้ำรั่ว สามารถตรวจจับและป้องกันภัยคุกคามได้ รวมถึงส่งการแจ้งเตือนให้แก่เจ้าของบ้านอีกด้วย โดยคุณสามารถใช้อุปกรณ์ที่เชื่อมต่อถึงกันสำหรับบ้านเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การปิดอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้งานโดยอัตโนมัติ การจัดการและการบำรุงรักษาทรัพย์สินที่ให้เช่า การค้นหาสิ่งของที่อยู่ผิดที่ เช่น กุญแจหรือกระเป๋าสตางค์ การปรับงานประจำวันให้เป็นระบบอัตโนมัติ เช่น การดูดฝุ่น การชงกาแฟ ฯลฯ

เมืองอัจฉริยะ
แอปพลิเคชัน IoT ทำให้การวางผังเมืองและการบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรัฐบาลต่างๆ ใช้แอปพลิเคชัน IoT เพื่อจัดการกับปัญหาด้านโครงสร้างพื้นฐาน สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม โดยคุณสามารถใช้แอปพลิเคชัน IoT เพื่อดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การวัดคุณภาพอากาศและระดับการแผ่รังสี การลดค่าไฟด้วยระบบไฟส่องสว่างอัจฉริยะ การตรวจพบความต้องการในการบำรุงรักษาสำหรับโครงสร้างพื้นฐานต่างๆ ที่สำคัญ เช่น ถนน สะพาน และท่อส่งก๊าซ การเพิ่มผลกำไรด้วยการจัดการที่จอดรถอย่างมีประสิทธิภาพ

อาคารอัจฉริยะ
อาคารต่างๆ เช่น วิทยาเขตของวิทยาลัยและอาคารพาณิชย์ใช้แอปพลิเคชัน IoT เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยคุณสามารถใช้อุปกรณ์ IoT ในอาคารอัจฉริยะเพื่อดำเนินการต่างๆ ได้แก่ การลดการใช้พลังงาน การลดต้นทุนการบำรุงรักษาให้ต่ำลง การใช้พื้นที่ทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

แหล่งข้อมูลคลิ๊ก

สายการแพทย์ก็สามารถนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ในการช่วยติดตามภาวะสุขภาพของผู้ป่วย หรือคนทั่วไปได้เช่นกัน เช่นอุปกรณ์เซนเซอร์วัดการเต้นของหัวใจ เชื่อมกับระบบ IOT สามารถอานผลได้จากมือถือ หรืออุปกรณ์ที่เชื่อมกับระบบ IOT เป็นต้น

 

สำหรับน้องๆ ที่ต้องการพัฒนา Profile สร้างผลงานเตรียมพร้อมสู่รอบพอร์ต คณะสายเทคโนโลยี

 • 🐸การโค้ชพัฒนาโครงงานเกี่ยวกับ Internet of Things
 • 🐸 เรียนรู้พื้นฐานสำคัญ และเจาะลึก Internet of Things เพื่อการพัฒนาโครงงาน
 • 🐸ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์
 • 🐸พัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และฝึกการประยุกต์
 • 🐸พัฒนาการสื่อสาร การนำเสนอ การทำงานเป็นทีม ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และโครงการต่างๆ
 • 🐸 สร้างผลงาน พัฒนา Profile เพื่อการศึกษาต่อคณะสายเทคโนโลยี เช่น วิศวะฯ คอมพิวเตอร์ และคณะสายเทคโนโลยี
 • เป็นงานกลุ่ม 1-4 คน ต่อกลุ่ม จัดกลุ่มมาเอง
 • #computerengineering

 

ทีมผู้ดูแลโครงการ

 • Kru Champ Kittikun Saard
  • B. Eng. Electrical Engineering
  • Certification
   • Machine Learning
   • Google Cloud Platform
   • Thailand Olympiad in informatics: POSN
 • Competition Experience
  • TPA Robot Contest 
  • Thailand Rescue Robot Contest
  • National Software Contest
 • Work Experience
  • Data Engineer
  • Automation Engineer
  • Big Data
  • Internet of Things and Embedded System
  • Web Back-End
  • Image Processing
  • Machine Learning
  • Press Automation System & Linear Transfer Robot Machine Simulation

เวิร์คช๊อปนี้เหมาะสำหรับใคร

 • นักเรียนระดับ ม.2-6 ที่สนใจเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพด้านพื้นฐานวิศวะ และกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ
 • น้องๆที่สนใจสร้างผลงาน ยื่นพอร์ต คณะวิศวะฯ คอมพิวเตอร์ วิศวะฯ ซอร์ฟแวร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์

สถานที่เรียน

 1. Tree Learning อาคารซีพีทาวเวอร์ 3 พญาไท ชั้น 1 อาคารบี
 2. เรียนผ่าน Zoom

สิ่งที่ต้องเตรียมมา

คอมพิวเตอร์โน๊ตบุค ต้องใช้เขียนโค้ด ลงโปรแกรม

ค่าใช้จ่าย

 • เรียน 1 คน 24,000 บาท
 • เรียน 2 คน 29,000 บาท
 • เรียน 3 คน 34,000 บาท
 • เรียน 4 คน 39,000 บาท

วันเรียน

นัดวันเวลาที่สะดวกได้


ข้อมูลเพิ่มเติมโทร 095-505-5665 แอดไลน์ @treelearning

โครงการวิจัย

PD IOT 1 pax: 24,000, PD IOT 2 pax 29,000, PD IOT 3 pax 34,000, PD IOT 4 pax 39,000

รีวิว

ยังไม่มีบทวิจารณ์

มาเป็นคนแรกที่วิจารณ์ “Project Development in Internet of Things”

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น

Shopping Cart

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรังปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

บันทึกการตั้งค่า